VI KHUẨN

VI KHUẨN
Ngày đăng: 16/03/2023 01:40 PM

  ☺️

  Bạn có thể đã thấy dòng chữ “vi khuẩn bifido” và “vi khuẩn axit lactic” trên các gói sữa chua.

  Đó là một thông tin tốt cho cơ thể.

  Đây là những "vi khuẩn tốt".

  Vậy “vi khuẩn tốt” là gì?

  🛑Có ba loại “vi khuẩn đường ruột” tồn tại trong môi trường ruột.

  ①Vi khuẩn có lợi: Vi khuẩn có lợi cho cơ thể

  ②Vi khuẩn xấu: Vi khuẩn gây hại cho cơ thể

  ③Vi khuẩn cơ hội:vi khuẩn tốt và vi khuẩn xấu,số lượng vi khuẩn nào nhiều hơn thì vi khuẩn cơ hội sẽ theo loại vi khuẩn đó.

  ‼️Những vi khuẩn trong đường ruột này có sự cân bằng lý tưởng theo tỉ lệ

  Vi khuẩn tốt 2: Vi khuẩn xấu 1: Vi khuẩn cơ hội 7

  Vi khuẩn xấu nhiều hơn vi khuẩn tốt vì nhiều lý do và khi chúng tích tụ trong nhiều ngày liên tục, nó sẽ dẫn đến sự khó chịu về thể chất.

  Sự cân bằng của vi khuẩn là tốt hay xấu có thể được đánh giá bằng “thông tin” hàng ngày.

  👉 Hãy tích cực ăn vi khuẩn tốt và duy trì sức khỏe!